DE TAI NGHIÊN CUU KHOA HOC GIAI TOAN CO LOI VAN LOP 3

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Vĩnh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:40' 09-11-2011
Dung lượng: 432.0 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
PHẦN I : MỞ ĐẦU
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ………………………………………………... 3
II . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU …………………………………………...4
III . NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ………………………………………….. 4
IV . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………...4
V . ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……………………….. .4
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÓI CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN NÓI RIÊNG ………………………………..……. .6
II. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC ……. 7
III . MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ LÍ LUẬN DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ……………………………………………..……….8
IV . THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ở ĐỊA PHƯƠNG …………………………………………………………. ……16
CHƯƠNG II : ÁP DỤNG LÍ LUẬN DẠY HỌC VÀO VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA…………………… .19
YÊU CẦU CẦN ĐẠT ……………………………………………………….…….
PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3. ..23
IV . ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO VIỆC DẠY HỌC VÀO VIỆC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN ……………………………………………………..………………………24
CHƯƠNG III : HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG GIÁO ÁN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
I . VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC ……………………………………… …..43
II . VỀ CHUẨN BỊ BÀI DẠY …………………………………………………………..43
PHẦN III : KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT…………………………………….…………..44
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………...…………………..45

PHẦN I : MỞ ĐẦU
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Chúng ta luôn phải dào tạo được những lớp người kế tục xã hội có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Do đó con người phải có cơ sở kiến thức là toán học. Toán học là chìa khóa mở đường cho con người đi vào tất cả các lĩnh vực khoa học khác. Giáo dục tiểu học ở nước ta đang thực hiện đồng bộ những đổi mới toàn diện, góp phần phổ cập giáo dục có chất lượng. Trong những đổi mới về giáo dục và đào tạo thì đổi mới về “ Phương pháp dạy học” có vị trí đặc biệt quan trọng, vì hoạt động dạy học là hoạt động chủ yếu ở trường học, để góp phần đào tạo những con người “ lao động tự chủ và sáng tạo” có khả năng thích ứng với những đổi mới diễn ra hàng ngày.
              Để đảm bảo về chất lượng dạy và học hiện nay, phải cụ thể hóa việc dạy học để phát hiện những năng lực tiềm ẩn của mỗi học sinh và phát triển cho học sinh những tri thức và kỹ năng cơ bản thiết thực với đời sống cộng đồng, phương pháp suy nghĩ về học tập, lòng tự tin, sự năng động và linh hoạt, cách ứng xử đúng mức, hợp đạo lý. Tăng cường sức lực và ý chí mơ ước, đem sức mình góp phần làm cho cuộc sống bản thân, gia đình, đất nước trở nên giàu có, lành mạnh và hạnh phúc. Đây là những tri thức, kỹ năng vừa đáp ứng cho học tập tiến lên, học tập thường xuyên của con người trong thời đại khoa học công nghệ, vừa đáp ứng cho ứng dụng thiết thực trong cuộc sống và cộng đồng .
              Là giáo viên dạy lớp, ở một xã mới được chia tách, đời sống kinh tế còn khó khăn, trình độ học tập của từ học sinh không đồng đều. Chính vì vậy nên từ đầu năm học 2009 – 2010, tôi đã chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán 3 sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình. Để học sinh tiếp thu tri thức có hệ thống, đó là việc rất quan trọng và cần thiết của người giáo viên hiện nay nhằm phát triển trí tuệ, óc thông minh, sáng tạo. Sau này để các em trở thành những người có ích cho xã hội.
              Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài nghiên cứu khoa học về “ Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào việc giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” .
II . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu bản chất của phương pháp dạy học tích cực. Qua đó nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực .
Cải thiện phương pháp giải dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
Đề xuất một số nội dung nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho sinh tiểu học trong đó có học sinh lớp 3.
III . NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1 . Nghiên cứu có sở lí luận về việc dạy học giải toán có lời văn.
2 . Thực trạng dạy và học về giải toán có lời văn của giáo viên và học sinh ở địa phương.